Zobowiązujemy się zapewnić, że gromadzenie i przetwarzanie danych, prowadzone przez testrone internetowej, jest zgodne z ogólnymi przepisami o ochronie danych (RGPD) i ustawą o ochronie danych.

Gromadzimy Twoje dane w następujących celach :

Po wypełnieniu formularza kontaktowego prosimy o podanie Danych Osobowych, w tym nazwiska, imienia, adresu e-mail, tematu i treści wiadomości.

Celem tych informacji jest umożliwienie nam :

  • – Odpowiedz na twoje zapytanie
  • – Aby przesłać Ci informacje dotyczące życia naszej firmy

Twoje dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów.

Udostępnianie twoich danych osobowych

Zobowiązujemy się zapewnić, że dane osobowe dotyczące użytkowników tej strony internetowej będą przetwarzane w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Żadne dane osobowe dotyczące Ciebie (inne niż w kontekście prowadzonej przez nas działalności) nie będą wykorzystywane. W szczególności pliki użytkowników serwisu nie będą przekazywane, sprzedawane ani przekazywane organizacjom trzecim.

W przypadku, gdy dane mogą być przetwarzane przez partnera interweniującego w celu świadczenia usług, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody.

Oprocz tego, przetwarzane dane mogą być przekazywane właściwym organom, na ich żądanie, w ramach postępowań sądowych, w kontekście dochodzenia sądowego i wniosków o informacje od organów lub w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, dostępowi oraz nieuprawnionemu ujawnieniu lub zmianie Danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podjętych środków bezpieczeństwa danych lub zgłosić lukę w zabezpieczeniach lub incydent bezpieczeństwa, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Jakie masz prawa ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia. Możesz poprosić o ich przenoszenie. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dokonywanego przetwarzania lub żądania jego ograniczenia.

Możesz wydać instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania lub przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

Jak skorzystać ze swoich praw ?

W celu uzyskania informacji lub skorzystania z praw do ochrony danych dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pomocą formularza na tej stronie, lub podpisanego listu wraz z kopią dokumentu tożsamości pod następującym adresem: adres :

SAS INNOVAHE

32, rue du Bourbonnais

03170 Montvicq

Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania prośby.